".., iman fiilini hayal nazarına gösterip, keyfiyetin tasvir edilmesine, dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Amma مُؤْمِنُونَ kelimesine bedel fiil sigasıyla يُؤْمِنُونَ ’nin tercihi, iman fiilini hayal nazarına gösterip keyfiyetin tasvir edilmesine, dahilî ve haricî delillerin tecellîsiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir. Evet, delâilin zuhuru nisbetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder."(1)

“Mü'minler, Allah'a inananlar” ibaresi yerine “inanırlar” ibaresi tercih edilmiştir. Tabi mealde gramerin incelikleri görünmez. Lakin “inanırlar” ibaresi fiil kipinde olduğu için, imanın sayısız delillerine gizli bir atıf yapılıyor. Ta ki insanın etrafını kuşatan iç ve dış delillere dikkat çekilip, imanın sürekli tazelenmesi ve takviyesine sebep olsun.

Evet, deliller ne kadar çok hatırlanır ve zuhur ederse, o kadar çok imana kuvvet ve takviye olur.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 3. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...