"Ya rikkat-i cinsiye eleminden kurtulmak ister veya hırsını veya gururunu veya hubb-u cahını o milliyetperverlik cihetinde teskin eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem senin tilmizin menfaatperest ve hodendişliktir ki, o tilmizin gaye-i himmeti, nefis ve batnın hevesatını tatmindir. Ve menfaat-i şahsiyesini -bazen- kavminin menfaati içinde kavminin menfaati namıyla ve menfaat-i nefsini, menfaat-i millet namıyla arar. Ya rikkat-i cinsiye eleminden kurtulmak ister veya hırsını veya gururunu veya hubb-u cahını o milliyetperverlik cihetinde teskin eder. Elhasıl, nefsinden başka hakiki hiçbir şeye muhabbet etmez. Her şeyi kendi nefsine feda eder."

Kur’ın’ın tilmizi ise, yalnız liveçhillah ve rıza-yı İlahi için ve fazilet için o derece nefsinin menfaatinden tecerrüd eder ki, cennet-i ebediyeyi dahi hakiki maksat ve gaye-i ibadet yapmaz. Nerede kaldı ki, bu dünya-yı zailenin fâni olan menafii onu, hakiki maksat ve gayesinden çevirsin. İşte, o iki halis tilmizin himmetlerinin birbirinden ne derece mütefavit ve mugayir olduğu bununla anlaşılır." (Nur'un İlk Kapısı, On Birinci Ders)

Burada felsefe ile Kur'anın talebelerinin bir karşılaştırılması yapılmaktadır. Özellikle izahı istenen cümle, menfi milliyetçiliğin arkasındaki ana temayı resimlemektedir. Şöyle ki;

Batılılaşma, bencillik fikrini, ferdiyetçiliği ortaya çıkardı. İnsanların gururunu, enaniyetini ve faydacılık yönlerini sürekli canlı tutmaya çalıştı. İnsanların milliyetçilikten dem vurması aslında örtülü bencilliğin ve şahsi çıkarın bir ifadesidir.

Mesela, kendi ırkıyla övünürken altında ve zımnında benliğini okşayıp benliğini övüyor. Milliyetinin menfaati altında kendi menfaatini arar, kendi menfaati için çabalar.

Diğerkâmlılık hissini ve cinsine acıma duygusunu milliyetçilik düşüncesi altında ve içinde söndürmeye çalışır. Sadece kendi milliyetine acır, sadece kendi millettaşını düşünür, diğer insanları yabancı ve düşman olarak görür.

Hırs, gurur, şöhret gibi duygu ve damarlarını millet ve milliyetçi düşünceler altında ve içinde tatmin etmeye çalışır. Milliyetçilik düşüncesi onun için bir maske bir örtüdür.

Hiçbir insan bencillik, hırs, gurur ve şöhret gibi menfi duygularını doğrudan yansıtmaz, bu kötü duyguları yansıtmak için birtakım kılıf ve maskeler kullanır milliyetçilikte bu kılıf ve maskelerden birisidir.

Ek bilgi için:

- Üstadımız milliyetçilik-ırkçılık hakkında ne düşünüyor, Türk-Kürt açılımı hakkında ne derdi, diyor?

- IRKÇILIK.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...