"Gaye-i himmeti hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakârlık perdesi altında kendi menfaat-i nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hamiyet; din, vatan, bayrak ve namus gibi mühim değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusudur. Günümüzde ise bazı insanlar hizmet ediyorum, diyerek ırkçılık adı altında milletin birliğine ciddi zararlar veriyorlar. Bu gibi hamiyetfürüşların ruh dünyasında millet ve hamiyet perdesi altında kendi gururunu ve menfaatini tatmin etme duygusu hâkimdir.

Batı medeniyeti bu ırkçılık kanserini insanlığın başına musallat etmiştir. Bugün uluslararası organizasyonlardan tutun, spor müsabakalarına kadar her şeyde bu ırkçı damar tetiklenmek isteniyor.

Kavmiyetçilik, yıkıcı bir fırtına gibidir. Tarihin şehadetiyle nice devletleri zaafa düşürmüş, nicelerini tarih sahnesinden silmiş, cebir ve tahakküm ile nice müessif hadiselere sebep olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...