Yedi külli unsurdan kasıt hava, toprak, su mu? Yedi küre-i uhrada sadece ruhanilerin değil, diğer bazı zihayatların olduğunu düşünüyorum. Ekstra, zihayat diye zikretmesinde bir hikmet var mıdır? Konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurları tazammun edip ve 'yedi kat' tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru,"

"Hem 'dört unsur' denilen su, hava, nar, toprak (türab) ile beraber, 'mevâlid-i selâse' denilen maâdin, nebâtat ve hayvânâtın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri,.."(1)

İkinci paragraf birinci paragrafın izahı ve açılımı konumunda olduğu anlaşılıyor. Aralarındaki fark ise, birincisinde rakam olarak ifade edilen yedi külli unsur ikinci paragrafta açılımı ve izahatı yapılıyor. Birinci paragrafta ise yedi külli unsurlar içinde hayata kaynaklık eden yetmiş basit cüzi unsurlar ise yoruma açık bir tabirdir.

"Hem küre-i arzımıza benzeyen yedi küre-i uhrâ dahi bulunmasına, zîhayata makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka, yani, yedi küre-i arziye bulunmasına işareten küre-i arz dahi, yedi tabaka, âyât-ı Kur’âniyeden fehmedilmiştir."(2)

Üstad'ın bu ibarelerinden, dünyaya benzer yedi ayrı dünyanın anlaşılmasında bir sorun yoktur. Lakin bunu belli kaideler ışığında değerlendirmek gerekir. Bu kaidelerden en önemlisi insana alternatif yeni bir tür ve yaşamın iddia edilmesi ki bu yanlıştır. Diğer bir kaide ise ucube uzaylı mahlukların olduğunu iddia etmektir. Bunların dışında farklı küreleri anlamak da bir beis olmasa gerek.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...