"Yedinci Şuanın Birinci Makamının On Dokuzuncu Mertebesinde..." Burada bahsedilen “makam ve mertebeler” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın Yaratanını arayan ve on sekiz adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mîrac-ı imanî ile gaibane marifetten hâzırâne ve muhatabâne bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam, kendi ruhuna dedi ki:

'Fâtiha-i şerifede, başından tâ اِيَّاكَ kelimesine kadar gâibane medh ü senâ ile bir huzur gelip اِيَّاكَ hitabına çıkılması gibi, biz dahi doğrudan doğruya gaibane aramayı bırakıp, aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi, güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren, kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyle ise, şemsin şuââtı ile onu görmek ve tanımak gibi, Hâlıkımızın esmâ-i hüsnâsıyla ve sıfât-ı kudsiyesiyle, Onu kàbiliyetimizin nisbetinde tanımaya çalışabiliriz.'" (1)

On sekiz mertebe, Ayet-ül Kübra Risalesinin başından son mertebesine kadar seyyahın kainattaki muhtelif alemleri müşahede etmesidir. Her bir alem tevhide açılan bir pencere olduğu için, seyyah her bir alemde bir mertebe kat ederek, iman ve marifetini ziyadeleştiriyor.

Kainatın ve içindeki muhtelif alemlerin, Allah’ın varlığına ve birliğine olan şahitlikleri gaibanedir. Yani eserden eser sahibine intikal etmektir. Bütün bu mertebeleri kat etikten sonra artık Allah’ı Allah’tan sormak ve dinlemek makamı geliyor ki, bu makam huzurane bir makamdır. Yani sanatkarı sanatkardan dinlemek makamıdır. Bu nedenle On Dokuzuncu Mertebe Allah’ı Zatı ve sıfatları ile tanıma mertebesidir.

Güneşi nasıl ışığı ve ışığındaki yedi renk ile tanıyor isek, aynı şekilde Allah’ı sıfatları ve sıfatlarından çıkan sayısız fiili isimlerinden tanıyoruz. Bahsin devamındaki şu ifadeler meseleye ışık tutar mahiyettedir:

"Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır. Demek bu hakikat, nihayetsiz bir surette Mütekellim-i Ezelînin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder."

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...