"Yeis ile su-i zandan, zaaf-ı kalb neşet eder. Öyle adam görüyor; zâlimin darbeleri, bir mazlûmu dövüyor, elim darbe iniyor..." Bâzen Zaaf Zâlim Olur, bölümünü özetle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bâzen Zaaf Zâlim Olur"

"Yeis ile suizandan, zaaf-ı kalb neşet eder. Öyle adam görüyor; zâlimin darbeleri, bir mazlûmu dövüyor, elim darbe iniyor. O mazlumun âlâmı, tabiî aksediyor, o zaifin kalbine, teellümat veriyor. Teellümat incitir, za'fı tahammül etmez. Ondan kurtulmak ister, rahat-ı kalbi için, mazlumun istihkakı, darbe arzu ediyor. Hem bahane buluyor, belki der müstehaktır. Madem o sefil, güneş ona vermiyor, neden gölge ediyor. Mânen zâlim oluyor, zulme yardım ediyor."(1)

Bazen zayıf bir adam da zalim olabiliyor. Zayıf adamdaki ümitsizlik ve suizan (kötü düşünce) onun kalbinde zafiyete sebebiyet verir.

Örneğin, zalimin zulmü altında inim inim inleyip ezilen bir adam görüyor. Bu ezilmeden hasıl olan acılar zayıf adamın kalbinde müthiş bir acı ve huzursuzluk oluşturuyor. Zayıf adam bu acılara tahammül edemediği için, kalbinde oluşan bu acılardan kurtulmak istiyor.

Kalbini rahatlatmak için ise; zulme uğrayan o mazluma "Demek bu adam zulmedilmeyi hak ediyor ki zalim ona zulmediyor." diye kendince bir bahane üretiyor. "Madem o sefil, güneş ona vermiyor, neden gölge ediyor." Cümlesi de bu inceliğe işaret eden bir deyimdir. “İyiliğe ulaşamayan adamın var bir kabahati” ifadesi de aynı manaya geliyor.

Bu zayıf adam, haberi yokken bu tarz düşüncesi ile manen zalim oluyor ve zulme yardım ediyor.

"Bir kaplan parçalıyor, bir biçare adamı, zafından kaçamıyor. Felaketin sebebi, canavarda vahşettir. Biçarenin zaafıysa, ona bir bahanedir. Vahşet cinayetiyle, zaifi mahkum ediyor."(2)

Mazlumun zulme uğrama nedeni kendi kabahati değil, zalimin vahşi ve alçak hissiyatlarıdır. Bir kaplan bir adamı parçalıyorsa, adamın suçundan dolayı değil, kaplanın kendi tabiatı olan vahşilikten dolayıdır. Adam da çok zayıf ve çaresiz olduğu için, kaplanın pençesinden kendini kurtaramıyor. Yani felaketin ve zulmün nedeni zalimin vahşeti ve acımasızlığıdır. Mazlumun zafiyeti de zalime bir bahanedir. Yani zalim kimseler zayıf kimselere zulmetmekten zevk duyarlar, bu onların cibilliyetinde vardır.

Ademin günahıyla, vücûd mahkûm oluyor.

Olmayan bir günah yüzünden mazlumun vücudu zulme mahkum oluyor. Yani mazlum kuzu, zalim kurt oluyor; kurdun kendinden aşağıda su içen kuzuyu yemek için bahane olarak "Neden suyumu bulandırdın?" diyerek kuzuyu yemesi gibi...

Dipnotlar:

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Lemeat.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ömer faruk SK

peki buradan çıkaracağımız nefsimize alacağımız ders ne olabilir? yeis ve suizan sahibi olmak bizi zulümlere ortak yapabilir manası mı veya farklı olarak nefsimize ne alabiliriz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Asla haksızığa taraf olmayacağız, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz, su-i zan gibi zulme götürebilecek durumlardan uzak duracağız. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...