Block title
Block content

"Yerde ve gökte gizli ilahi isimlerin manevi hazinelerinin keşfedicisi," ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak bir hadis-i kudside şöyle bildirir:

“Ben gizli bir hazine idim. Tanınmak istedim ve mahlûkatı yarattım.” (Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132)

Hadis-i kudside beliğ bir teşbih vardır. Allah’ın isimleri, unvanları bir hazineye benzetilmiştir.

Kur’an’ı okuduğumuzda, hemen her yerinde ilahi isimleri görürüz. Mesela, besmelede “Allah, Rahman ve Rahim" isimleri vardır. Fatiha’da Allah’ın Rab ve Malik isimleri açıktan geçer. O’nun Mabud, Müstean, Hadi ve Mudil, Mün’im ve Müntakim isimlerine işarette bulunulur. Son sure olan olan Nas suresinde O’nun Rab, Melik ve İlah isimlerine yer verilir.

İşte Kur’an baştan sona bize Allah’ın isimlerini anlatmaktadır. Bu isimler gizli bir hazine hükmünde iken, Kur’ani gözle bakılınca görünür hale gelmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Şadi EREN ( Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 1313 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...