Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam'daki; Yirmi Birinci ve Yirmi İkinci Haşiyelerini Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haşiye 21: Mühim lâmba kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani, Mevlânâ Câmi'nin dediği gibi, 'Hiç yazı yazmayan o ümmî zât, parmak kalemiyle sahife-i semâvîde bir elif yazmış; bir kırkı, iki elli yapmış.' Yani, şakktan evvel, kırk olan 'mim'e benzer, şakktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibâret olan iki 'nun'a benzedi."

Peygamber Efendimiz* bir parmak işareti ile mucize eseri olarak ayı ikiye bölmüş. Ay bölünmeden önce "mim" harfine benziyor. Mim harfinin ebcet değeri ise kırktır. Mim harfine benzeyen ay bölündükten sonra iki nun harfine benzediği için, iki nun şeklinde tarif edilmiş. "Nun" harfinin ebcet değeri ise ellidir. Bu mucizeyi Mevlana Cami Hazretleri böyle edebi ve latif bir üslup ile zikretmiş.

"Haşiye 22: Büyük bir nur lâmbası, Güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi; kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali (r.a.), o mucizeye binâen ikindi namazını edâen kılmış."(1)

Bu haşiyede Peygamber Efendimiz (asm)'in başka bir mucizesinden bahsediliyor. Peygamber Efendimiz (sam) Hazreti Ali (ra) kucağında ikindi namaz vaktinin çıkmasına yakın bir zamanda uyurken Hazreti Ali (ra) onu uykudan uyandırmamak için ikindi namazını kaçırıyor. Peygamber Efendimiz (asm)'in mucizesi olarak güneş tekrar bir saat geriye çevrilerek Hazreti Ali Efendimiz kaçırdığı ikindi namazını eda ediyor. Peygamber Efendimizin Allah katındaki derece ve mertebesine bak ki ay ve güneşi ona musahhar etmiş.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz.

* Hilalin şekli mim harfine benzetilmiş. İkiye ayrıldıktan sonra ise iki tane nun harfi gibi, iki ayrı şekil ortaya çıkmış. Ebced hesabına göre mim harfi kırk değerindedir; nun harfi ise elli değerindedir. Böylece bir tane kırk, hilalin ikiye ayrılması neticesinde iki tane elli olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...