"Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Mesele" Osmanlıca Mektubat'ta var, fakat Latincede yok. Bu risaleyi birçok neşriyat basmazken, bazılarının basması normal mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi risaleler dolaylı ya da dolaysız içtimai ve siyasi konulara temas ettiği için, Üstadımız bu risalelerin, o zaman şartlarının da müsadesizliği yüzünden umuma neşredilmesini uygun görmüyor. Yani bu gibi risaleleri mahrem tutuyor ve çok yakın talebelerin haricine çıkmasını istemiyor.

O dönemdeki baskıcı rejim Risale-i Nur'u yasaklamak için bahaneler arıyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu mahrem risaleler siyasi ve sosyal konulara temas ettiği için onların baskı ve zulümlerine bir zemin hazırlıyor. Üstadımız onlara zemin hazırlamamak adına bu risaleleri mahrem tutuyor.

Bazı neşriyatlar o baskıcı dönemin sona erdiğini kabul ederek, bu risalelerin basılması gerektiğini düşündükleri için, o risaleleri külliyata dahil ediyorlar...

İlgili Risaleyi okumak için tıklayınız:

Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...