"Yokluk, Allah'ın hiçbir ismine ayine değildir." deniliyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneş ışığının içinde gözü kamaşan bir adamın, sair zayıf ışıkları fark edememesi örneği; meseleye birazcık ışık tutuyor kanaatindeyiz.

İbn-i Arabi Hazretleri, Allah’ın varlık güneşinden gözü kamaştığı için, sair zayıf varlıkları görememiştir. Bundan dolayı da "Allah’tan başka mevcut yok." demiştir. Ama kendine geldiği zaman, yani gözündeki kamaşma gittiği zaman, sair varlıkları kabul etmiştir. Bu sebepten dolayı Ehl-i sünnet alimleri İbn-i Arabi’yi mazur saymışlardır. Bu mazeret altında yokluk, Allah’ın Vücut ve Mevcut isimlerine güzel bir ayna olmuş ve olabilir.

Bu mazeret altında ve meslekte; insan kendi varlık ve benliğini, Allah’ın varlığı karşısında ne kadar zayıf ve yok sayabilirse, o derece parlak ve güzel bir makama ulaşır. Bir insanın fikir odasına muhtelif ışık hüzmeleri giriyorsa, burada bir ışığa kuvvet vermenin tek yolu; diğer ışıkları söndürmek ya da zayıf hale getirmek ile mümkündür.

Öyle ise bu mesleğe göre insanın aleminde, Allah’ın varlığını galip ve kuvvetli kılması; ancak diğer varlıkları yok sayması ya da zayıflatması ile mümkündür. Diğer varlıklar sahneden ne kadar çekilirse, Allah’ın varlığı insanın zihin sahnesinde o derece parlar.

Tabi bu meslekte ve bu mazeret altında olmak şartı ile bu hüküm geçerlidir. Yoksa sahabe mesleğinde yokluk değil varlık isimlere ayna olarak gösterilmiş. Bu açıdan sorudaki tespit ve hüküm doğrudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...