Block title
Block content

"Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir." ifadesi genel bir kaide midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zeval-ı elemin lezzet olması bütün canlılar âlemi için geçerlidir. Bir hastalıktan şifa bulmanın lezzetini bütün canlılar tadarlar ve bundan kendilerine göre bir sevinç, bir ferah duyarlar.  Zeval-i lezzetin elem olması ise akıl sahipleri için geçerlidir. Diğerleri, lezzetin ne gelmesini, ne de gitmesini düşünecek halde değildirler. Onlar sadece hazır zamanda tattıkları lezzetle zevk duyarlar, onun gitmesiyle çok kısa süren bir elemleri olsa da bunu uzun süre düşünecek halde değildirler.

Kâmil müminlerin halleri daha başkadır. Onlar bütün hayrın Allah’ın elinde olduğunu bilir, Ondan gelen her şeyi güzel görürler. “Esmâ-i hüsnânın hepsi güzel olduğu gibi, bunların bütün tecellileri de güzeldir.” diyerek Kahrın da hoş, lütfun da hoş.” makamında yaşarlar. Bunun en yakın örneği Üstat Hazretlerinin hayatında görülmektedir. “Kadere iman eden, elemden emin olur.” hakikatini bütün ömründe değişmez düstur yapan Üstadımız, başına gelen her türlü musibette inayet-i İlahiyenin bir cilvesini aramış ve hiç ümitsizliğe düşmeden davasını gönüllere mal etmeye muvaffak olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...