Block title
Block content

"Âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,.." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gayb alemi; insanın zahiri duyguları ile göremediği ve algılayamadığı her şeydir. Ama burada gayb ifadesi şehadet ifadesi ile tahsis edilip daraltılmış ve sadece "ahiret alemleri" anlamına irca edilmiştir. Öyle ise buradaki alem-i gayb, ahiret alemleri manasına geliyor.

İnsanın soyut aklı ve gaybe nüfuz edemeyen zahiri duyguları ile bu gaybi ahiret alemleri hakkında bir şey söylemesi ve oraları keşfetmesi mümkün değildir. Bu yüzden oraları gören ve bilen Allah, kelamı olan Kur’an vasıtası ile bize o alemler hakkında malumat veriyor ve bize oraları tasvir ediyor. Yoksa, insanın aklı ve duyguları o alemleri ne bilebilir ne de anlayabilirdi. Kabrin arka cephesinde ne olup bittiğini hiçbir zaman göremezdi insanoğlu.

Özet olarak; alem-i gayb olan ahiret, maddi olan şu kainattan daha büyük ve daha devamlı bir alemdir. Ve bu alemde Allah’ın sayısız isim ve sıfatları tecelli ve tezahür ederek bu alemi eşsiz bir kitab-ı alem şekline çevirmiştir. Nasıl ki, insanın yüz gramlık gözü içine, on beş yıllık tıp ilmi saklanmış ise, ahiretin güzelliği olan bir hurinin gözünde de aynı ilim, belki daha fazlası saklanmıştır ve tefsir edilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu tefsiri de Allamü'l-Guyub olan Allah’tan başkası yapamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3708 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...