"İşte, böyle bir Sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bak bir saltanatın haşmetine ki, gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki, bin defa küre-i arz kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kateden sürattedir. İşte, böyle bir Sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et."(1)

İnsanın emelleri sonsuza uzanıyor, ihtiyaçları sayısız, istek ve talepleri bitmiyor. Böyle bir insanı ancak saltanat ve azameti sonsuz, mülk ve cömertliği eşsiz, koca kainat ve galaksiler onun kudret elinde boncuk tanesi gibi olan bir Allah tatmin edebilir.

"Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek (iman ve intisap etmekle) huzura kavuşur." (Rad, 13/28)

İnsan öyle bir saltanat sahibi Allah’a kulluk ediyor ki onun mülkünde boyutları çok azametli yıldız ve galaksiler inanılmaz bir hızla hareket ettiği halde birbirine çarpmaz, birbirinin yörüngesine tecavüz etmezler. Böyle bir Allah’ın kulu olmak ve ibadet ile ona kendini sevdirmek, saadetlerin en büyüğü şereflerin en şereflisidir.

1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...