"Bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan…" cümlesini açıklar mısınız? Bal arısı nelere fihriste olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat, bütün kainat fabrikasının çarklarının işlemesinden hasıl olan cami ve hülasa bir sanattır. Mesela, bir arının hayatının oluşması için bütün kainat çarklarının işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Güneş, su, hava, toprak, elementler, hassas sistem ve düzen, uyumlu ve ölçülü bir şekilde, beraber hareket etmeden, arının hayatı oluşamaz. Bu yüzden arının hayatının teşekkülü için bütün kainat ve kainattaki sebeplerin hassas ve ölçülü bir surette çalışması ve hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeplerden bir tanesi vazifesini terk etse, hayat oluşmaz ve devam etmez.

Güneş olmasa hayat olmuyor, su olmasa yine olmuyor, toprak olmasa yine olmuyor, yıldız ve galaksiler sistemli ve dengeli hareket etmeseler yine hayat olmuyor. Zira bir yıldız zerre kadar yörüngesini şaşırsa, bütün kainat fabrikasını yerle bir edecek. Demek çok uzakta, hayattan alakasız gibi duran bir yıldızın da hayata bir katkısı ve müdahalesi vardır. Bu da gösteriyor ki, hayat bütün kainattan süzülüp gelen bir damla, bir meyve, bir neticedir.

Küçük bir arı hayat sayesinde bütün kainatla alakadar olup, bütün sebeplerin bir muhassalası, bir fihristi ve bir neticesi oluyor. Demek arıya hayatı veren Zat kimse, bütün kainata ve sebeplere de hükmeden Zat odur. Arıya takılan duygu ve latifeler de arının fihrist olmasında önemli bir vesiledir. Evet bütün duygu ve latifeler hayattan kaynayıp geldiği için, biz arının kainata fihrist olma noktasını, hayatı nazara vererek izah ettik.

Sadece bal arısı değil, bütün ruh ve hayat sahipleri olan varlıklar, kâinatta bulunan alemlerin özeti hükmündedir. Bu özetlerin en berrak olanı insandır. İnsanlardan sonra hayvanlar, ondan sonra da bitkilerdir.

İşte bir hayvanda mesela bir arıda bulunan ruhu ruhlar aleminin, atomları ise elementler aleminin, gözü görünen alemlerin, kulağı sesler aleminin fihristesi ve özeti hükmündedir.

Burada Bal arısının özellikle zikredilmesinin hikmeti, onun küçücük bir hayvan olmakla beraber yaptığı faaliyetlerin mükemmel olmasıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İnsan Kâinatın Misal-i Musağğarı mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...