"Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim..." Üstad kime sataşmış, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlAdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!"(1)

Üstad Hazretlerinin sataştığı üç kesim var:

Birisi; iman hizmeti noktasından, iman düşmanlarına sataşması ve onların mesleğini ilmen yerle bir etmesidir. Evet, Risale-i Nurlar inkârcıların korkulu rüyasıdır ve en büyük darbeyi onlara indiriyor.

İkincisi; İslam dairesindeki bazı yanlış ve hataların düzeltilmesi ile o hata ve yanlışlara düşenleri rahatsız etmesidir. Osmanlının ve ondan sonra kurulan yeni rejimin eğitim ve yönetim şeklini tenkit etmesi ve bunlara yol göstermesi onlar tarafından bir sataşma şeklinde telakki edildi.

Üçüncüsü; dindar ve muhafazakâr kesimin çağın gereklerine ayak uyduramamasını tenkit etti. Bir cihetle onlara da ilişmiş oldu. Muhakemat ve Sünuhat gibi risaleler incelendiğinde bunun örneklerini görmek mümkün.

1) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, Tahliller (Eşref Edip).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...