"Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sâmiin bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki: Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur. Ve Cenâb-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak, Allâmü’l-Guyûbun ilmindeki bir hikmet içindir.”(1)

Bu cümlenin kısaca meali şu şekildedir:

İnsanlığın hayır ve güzel yönü, şer ve kötü yönüne galip geldiği için, Allah insan türünü yaratmıştır. Çünkü Allah bir şeyi tercih edip yaratırken, hangi tarafının galip gelmesine bakıyor. Yüzde yüz şer ya da yüzde yüz hayır tarafına bakmıyor.

Cümlede geçen "vedia" emanet demektir; insandaki emanet ise Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını tadıp tartacak maddi ve manevi duygu ve cihazlara işarettir.

Mahlukat içinde Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan yegane varlık insandır. İnsanın bu yönü ve bu vasfı, insanı kâinata halife kılıyor, eşref-i mahlukat yapıyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 30. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...