"Biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

EVVELA: Lisanı nübüvvetten çıkan lafızlar hakikattir. Ve kıymetlidir. Fakat O’nun (a.s.m.) bazı müteşabih sözleri vardır ki manasını doğru tefsir eden olmadığı için ve zahirine hamledilip yanlış anlaşıldığı için kıymetten düşmüştür. İnkarına zehab edilmiştir. Örneğin; Dünyanın balık ve öküz üstünde olduğu hadisi. Bu hadisin gayet makul olduğunu ve belagatı nebevinin emsalsizliğini gösterdiğini Nurlar isbat etmiştir. Ve layık olduğu mevki-i muallaya çıkmıştır.

SANİYEN: Bir hakikatın söylendiği yer önemlidir. Bir hakikat, münbit bir zeminde, vakti geldiğinde söylenirse meyvesini verir ve kıymeti artar. Değerli eller sözü nerede söyleyeceğini bilir ve yerli yerinde kullanır. Fakat avam olan bir kişi, sözü nerede kullanacağını bilemediği için alakası olmayan yerde kullanır. Ve istenen etkiyi göstermez. Değersizleşir. Birinin ilmine, diğerinin cehline delil olur.(1)

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 104.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...