"Bir tek forması olan baharda, üçyüz bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki üç yüz bin nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, şu içinde bulunduğumuz kainat bir fakülte, bu fakültenin müfredatı, yani ders konusu ise marifetulah ve neticesi de muhabbetullahtır. Bitkiler, hayvanlar, unsur ve elementler, kısacası tüm eşya ise bu fakültenin araç ve gereçleridir. Fen ilimleri ise insanlığın bu araçları maddi olarak okuması ve anlamasıdır. Özellikle bahar mevsimi Allah’ı tanıma ve sevmede en güzel ve en tesirli derstir. Zira bahar mevsimi İlahi isim ve sıfatların görünme ve bilinme şöleni ve panayırı gibidir.

Sayısız bitki ve hayvanların birbiri içinde, yanlışsız, hatasız, karıştırılmayarak ve şaşırılmadan terbiye ve tedbir edilmeleri kainat kitabının yazarının ne kadar harika ve mükemmel isim ve sıfatlara sahip olduğunu kör gözlere gösterip ispat ediyor.

Mesela, ağaç bu kainat kitabının içinde küçük bir kelimedir, ama Allah âdeta bu kelimenin içine büyük bir şiir ve kaside yazarak mükemmelliğini ilan ediyor. Küçük bir tohum bu kainat kitabı içinde küçük bir nokta gibi, ama bu nokta fen ilimleri ile incelendiğinde, içinden harika bir kitap çıkıyor. Evet bir incir çekirdeğinin içine koca incir ağacının plan ve programı yerleştirilmiş.

Bütün bunlar kainat kitabının katibinin ne kadar harika ve mükemmel olduğunu göstermiyor mu acaba?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...