"... Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka arasında mütereddittir. Dâim-i Bâkînin zikriyle muhafazası lâzımdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Dünyada sana ait çok emirler vardır. Amma ne mâhiyetlerinden ve ne âkıbetlerinden haberin olmuyor:"

"Biri, cesettir. Evet, cesedin genç iken lâtif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de, ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder."

"Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir."


"Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka arasında mütereddittir. Dâim-i Bâkînin zikriyle muhafazası lâzımdır."(1)

Bu cümle insanın nebati ve hayvani hissiyatlarından farklı ve üstün olan insanî duygulara işaret ediyor. Yani insan mahiyet olarak hem nebati hem hayvani hem de insani bir özelliğe sahip. Bu özellikler arasında gidip gelmek de insana bırakılmıştır.

İnsandaki bu insanilik melekesini geliştirip tekemmül ettiren iman ve ibadetlerdir, bu iman ve ibadet sayesinde insanlık beka kazanır. Yani insan iradesini iman ve ibadetten yana koyarsa insan-ı kamil olurken, inkar ve küfürden yana koyarsa nebati ve hayvani kalıyor demektir.

Zeval ve beka arasında, yani insan ya da hayvan olma arasında nötr duran insanın bekaya, yani insan-ı kamile geçebilmesi kendi eline verilmiş ki bu da ancak iman ve ibadeti tercih etmesi ile mümkündür.

(1) bk. Mesnev-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...