Bitarafane (tarafsız) düşünmek, iman ve İslamiyet konularında zararlı mıdır? Çünkü Üstad, İblisin Kur'an için tarafsız muhakemesine; çoklarının bu tarafsız düşünme sonucu şeytana yenilmiş olduğunu anlatıyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bitarafane muhakeme, kelime manası olarak bir şeyi tarafsız bir açıdan düşünmek ve değerlenmek anlamındadır. Buradaki manası ise şeytan, Kur’an’ı Allah kelamı olarak değil de, tarafsız olmak için ne beşer kelamı olarak ne de Allah kelamı olarak değerlendir ve öyle bak, o zaman Kur’an’da var dediğin o yüksek meziyetler ve üstün beyan gücü kalacak mı, diyerek insanları dalalete sürüklüyor.

Üstad Hazretleri şeytanın bu ince hilesine karşı, Kur’an’a tarafsız bir açıdan bakılamayacağını, tarafsız bakışın zımni olarak karşı görüşü kabul manasına geldiğini ifade etmekle, şeytanın bu ince hilesini deşifre ediyor. Kur’an’a ancak Allah tarafından, yani onun kelamı nazarı ile bakılırsa meziyet ve harikaları görünür. Yoksa tarafsız ya da beşer kelamı nazarı ile bakmak o harika nurları söndürür ve uçurur. O zaman objektiflik ve tarafsızlık yapıyorum diyen adam, dinsizliğe sürüklenir ve karanlık içinde boğulur gider. Çokları bu tarafsız bakış aldatmacası ile imanlarını kaybediyor.

Mesela, şu ayete tarafsız bakıldığında ondaki ulviyet ve mana yerini abartı ve cerbezeye bırakıyor:

"Ey yer, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cûdî Dağına oturdu. Ve 'Zalimler güruhu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.' denildi."(Hûd, 11/44).

Bir insanın dünyaya hitaben suyunu yut, sema dairesine amirane suyunu tut demesinde ulviyet değil, cerbeze hükmeder. Bu ayetin müthiş belagatı, ayet insana tevdi edildiği zaman komik ve inandırıcılıktan uzak bir şekle dönüşüyor. Ama bu emirlerin arkasında sonsuz bir irade ve kudret olduğu zaman, müthiş bir belagat, müthiş bir ulviyet meydana çıkıyor. Daha bunun gibi binlerce ayetin üstün meziyeti, ancak kelam-ı İlahi nazarı ile bakılırsa anlaşılır.

Tarafsızlık, imana dair konularda nuru zulmete çeviren batıl bir iksir gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...