"Bu zamanda bütün medrese âlimlerinin hilâfına olarak, pek harika, tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip her belâya tahammül etmiş." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, bu zamanda eski medrese alimlerinin farklı ve birbirine muhalif faziletlerini üstünde cem etmiştir. Yani Risale-i Nur öyle geniş ve zengin bir tefsir ki, eski zamanlarda farklı ekol ve farklı mizaçtaki bütün ilmi meşrepleri üzerinde cem edip onları hakkı ile temsil etmektedir.

Hangi meslek ve meşrepten olursa olsun, her insan Risale-i Nur'da ve Üstadımız'da aradığını bulup mutmain olabilir. Bu özellik bu asra ve asrın hususi şartlarına özgü bir durumdur. Çünkü bu zaman insanlarının dağınık ve ulaşılması mümkün olmayan meşrepleri, kendi gayret ve himmeti ile toplayıp onlardan istifade etmesi mümkün değildir.

Ama Üstadımız ve Risale-i Nurlar bu konuda hazır bir sofra gibidir, bize düşen tek şey bu hazır sofraya icabet etmektir.

Eskiden ihtiyaçlar pazarda ayrı ayrı tablacılardan alınırdı, şimdi tek bir alışveriş merkezinde bütün ihtiyaçları gidermek mümkündür. Üstadımız ve Risale-i Nurlar -tabiri caiz ise- bütün ihtiyaçların tek bir yerden karşılandığı manevi bir alışveriş merkezi gibidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...