"Bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir Zatı tekzip ediyorsun!" Her şeyin, Allah'ın sıdkına şehadetini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bak, ey sersem! Sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir vechile hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilâf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstehak olursun." (Sözler, Onuncu Söz, Sekizinci Suret)

İnsan, kendi akıl feneriyle olaylara bakınca, kalbinde de iman ve itikat noktasında bir dayanak bulamayınca veya bildiği halde kabul etmeyince, çok değerli delilleri bile yok saymaya ve reddetmeye başlar. Gözümüz bazı olay veya eşyaları görür, lakin arkasındaki usta veya faili kalp ve akıl ile görür ve hisseder.

Mesela, Cenab-ı Hak çok ayetiyle "Ölümden sonra sizi tekrar dirilteceğim." diyor ve bu sözünü icraatları ile teyit ediyor.

Bahar mevsiminde milyonlarca canlıyı ölümlerinden sonra diriltmesi, kışın öldürüp sonraki baharda yeniden diriltmesi sıdkına ve hakkaniyetine bir delil bir ispat bir hüccet oluyor. Yani diriltmek hususunda ne kadar kudretli ve maharetli olduğunu ihya ve imate işlemi ile ispat ediyor. Aynı şekilde her günü gece ile öldürüp, ertesi sabaha tekrar diriltmesi de ahirete güzel ve isabetli delillerdir.

Kitabında "Benim gücüm ve kuvvetim her şeye yeter." diyor ve kâinat sahnesinde sergilediği olağanüstü faaliyetler, bunun doğruluğunun ispatı oluyor. Dünyamızdan milyonlarca kat daha büyük olan milyarlarca gezegenleri gayet kolay idare etmesi, onun sonsuz kudretinin bir ispatı ve vesikası niteliğindedir.

Kâinat kitabında sergilenen bütün fiil ve icraatlar, Allah’ın kemal ve cemal sıfatlarla mücehhez olduğunun en güçlü, en sağlam ve en doğru vesikalarıdır. Bu fiil ve icraatlar, onun doğruluğuna ve hakkaniyetine işaret eden en sağlam belgeler niteliğindedir.

Bir faili ve özelliklerini, en iyi faaliyet ve icraatlarından tanırız. Allah’ı da en güzel ve sağlam bir şekilde bize tarif eden delil ve belgeler de kâinatta sergilediği icraatlarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...