"Bütün ins ve cinleri ve hayvani ve ruhani ve melekleri haşr-i ekberin meydanına ve mizan-ı azamın önüne getirir." İnsanların dışında haşirde toplanmak ve hesap vermek söz konusu mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayvanların ve meleklerin mahşer meydanında toplanmasının sebebi hesap vermek için değil, ilahî azamet ve kibriyanın bir tezahürü ve tecellisi olmasından dolayıdır.

Yani her mahlûk Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyası karşısında toplanıp tazim edecek demektir. Tabiri caizse, devletin kudretini göstermek için resm-i geçit yaptırılması gibi.

Mahşerdeki duruma gelince; esas olarak hesapları görülmesi için mahşerde iki sınıf mahlûkat diriltilecek, hesaba çekildikten sonra da ebedî yurdu belli olacaktır: Bunlar insanlar ve cinlerdir.

Hayvanların durumu ise, tamamen farklıdır. Onlar da diriltilecek, mahşer yerine getirileceklerdir. Bu hususta iki ayet meali şöyledir:

“Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,..” (Tekvir, 81/5)

“O öyle bir gündür ki, insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kâfir de, ‘Ne olurdu, ben bir toprak olsaydım.’ der.” (Nebe, 78/40)

Bu ayetlerin tefsirinde Abdullah bin Ömer, Ebu Hüreyre ve İmam Mücahid’in rivayetlerine göre, Cenab-ı Hak mahşer gününde hayvanları da diriltip huzuruna getirecek, birbirlerinden haklarını aldıktan sonra da onlara, “Toprak olun!” buyuracak, onların hepsi de toprak olacaklardır. Hayvanların bu haline gıpta ile bakan kâfirler, Allah’tan, kendilerini de toprak yapmasını isteyeceklerdir. Fakat insanlar cezasını çekeceğinden hayvan gibi muamele görmeyecektir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.)bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar:

“Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas sûretiyle hakkı alınacaktır.”

Yine hadis âlimlerinin ifadesine göre, karınca karıncadan hakkını alacaktır.

“Kıyamet günü Allah’ın adaleti öyle kapsamlı bir şekilde cereyan eder ki, boynuzsuz hayvanların boynuzlu olanlarından, hatta bir karınca ile diğer bir karınca arasında kısas uygulanır.” (bk. Mecmau’z-zevaid, 10/352; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5599)

"Gerçi cesetleri fena bulur, fakat ervahları (ruhları) baki kalan hayvanat mabeyninde (hayvanlar arasında) da onlara münasip bir tarzda dar-ı bekada mücaat (ceza) ve mükâfat vardır." (Osm. Lem'alar, s. 887)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...