"Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?" Burada 'Ganiyy-i Mutlak' yerine 'Hakîm-i Mutlak' olması gerekmez miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?"

"C - Kâinatta maksud-u bizzat ve küllî ve şümullü olarak yaratılan, ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise hüsünlerin, hayırların, kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz'iyet kabilinden tebeî olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vahid-i kıyasî olsunlar."(1)

Arabi ibarede Hakîm ve Ğaniyy isimleri geçmektedir. Hakîm ismi ile alakası açıktır. Ğaniyy ismi hem sonsuz servet sahibi olmak hem de müstağni olmak, yani ihtiyacı olmamak manasına geliyor. Öyle ise iki isim şu şekilde beraber kullanılabilir:

Cenab-ı Hak sonsuz servet sahibi olduğundan, hazinesinde nihayetsiz güzellik vardır. Bu sonsuz güzelliklerle mevcudatı baştan başa kuşatmıştır. Özellikle insanlara çok güzellikler vermiştir. Müstağni-i mutlak olduğundan da çirkin şeyleri yaratmaya muhtaç değildir. "Öyle ise fena şeyleri yaratmasındaki hikmet nedir?" manasında soru sorulmaktadır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...