"Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?" Burada geçen Ganiyy-i Mutlak'ın yerine Hakim-i Mutlak olması gerekmez miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Cenab-ı Hak Ganiyy-i Mutlaktır. Âlemde bu kadar dalâletleri ve pek çirkin fena şeylerin yaratılışında ne hikmet vardır?"

"C - Kâinatta maksud-u bizzat ve küllî ve şümullü olarak yaratılan, ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise hüsünlerin, hayırların, kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz'iyet kabilinden tebeî olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vahid-i kıyasî olsunlar."(1)

Ganiyy-i Mutlak ifadesinde şöyle bir nükte var: Allah sonsuz zenginlik ve servet sahibi iken, neden böyle çirkin ve fena şeyleri yaratmayı murat etti. Halbuki O'nun sonsuz hazinelerinde, sonsuz güzellikler ve cemaller var, bunlar dururken neden böyle fena ve çirkin şeyleri yarattı deniliyor ve Üstad Hazretleri de ona göre bir cevap veriyor.

Cevap dikkatlice incelendiğinde bu nükte anlaşılıyor zaten...

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...