"Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi." Üstad'ın "ümidi ve iddiası" nedir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhtiyarlar Risalesi Barla hayatında yazılmıştır. Barla'nın ilk hizmet mahalli olması sebebi ile Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin ümidinin; Risale-i Nur Külliyatı'nın, Nur Talebelerinin ve hizmetin kemiyeten ve keyfiyeten artıp Nurlara sahip çıkılması olduğudur, kanaatindeyiz. Metinde şu şekilde geçmektedir:

"Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddî sahib ve muhafız ve vâris ve hakikatbîn ve kıymetşinas zâtların benim yerimde, benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemal-i ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum."(1)

Üstadımızın iddiasını şu satırlarla dile getirdiğini düşünüyoruz:

"Bir tek gayem vardır: O da mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhâssa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (1. Mektup)
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Aabdullah

Üstadımızın İhtiyarlar risalesindeki ümidi ihtiyarlar risalesinde şöyle ifade edilmiş.:

Abdurrahman'ın vefatıyla da, bâki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm.
Dünyadan bütün bütün alâkam kesildi.
Çünki o dünyada kalsaydı; hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrü'l-halef ve hem de bu dünyada en fedakâr bir medar-ı teselli, bir arkadaşım olabilirdi.. ve en zeki bir talebem, bir muhatab ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu.
Lemalar - 244

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...