Cenâb-ı Hakkın ef’alinde tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur. Ancak tercih edici, Cenâb-ı Hakkın ihtiyarıdır.. Cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kâinatın yaratılıp yaratılmaması, insanların iman edip etmemesi, cennet ve cehennemi halk etmek veya etmemek” Allah için hiç fark etmez. Allah, bunların hepsinden müstağnidir.

“Tercih edici bir garaza ihtiyaç yoktur.” ifadesi bize bu dersi verir.

“O halde, bu âlem niçin yaratıldı?” denilecek olursa, bunun cevabı, “Allah, iradesiyle bu şıkkı tercih etti.” şeklinde olacaktır.

Yaratmayı irade buyurmasındaki aslî unsuru da Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsisiyle bize şöyle bildirmektedir: “Rahmetim, gazabımı geçti.”

Çok farklı yönleri olan bu kelamın bir yönü de şudur: “Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu.” hadisinde haber verildiği gibi, bu varlık âlemi bir dönem, yokluk karanlığında bulunuyor ve varlık sahasına çıkmak için sanki İlâhî rahmetin tecelli etmesini bekliyordu. Allah’ın rahmeti gazabını geçmiş ve bu kâinatı yaratmayı irade buyurmuştur.

Kader Risalesinde geçen “Tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki’dir. İrade bir sıfattır. Onun şe’ni, böyle bir işi görmektir.” cümleleri bize bu gerçeği anlamaktadır. Yani, bu kâinatın yaratılması için mutlaka “mûcib bir müreccih” (onun yaratılmasını gerekli kılacak bir sebep) gerekmez. Gerektiği şeklindeki bir düşünce, Allah’ın Gani-i Mutlak olmasıyla bağdaşmaz.

O halde, Allah katında bu âlemin yaratılması ile yaratılmaması birbirine denktir ve İlâhî irade bu âlemin yaratılması şeklinde tecelli etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bikrebufurkan
Allah-u teala kainattan bağımsızdır. Çünkü Vacib-ul Vücuddur. Binaen aleyh kainatla alakası Halıkıyyettir. Kainatın olması veya olmamamsı O'na tesir etmez. Zatının şuunatının keyfiyetini ise biz anlayamayız. Öyleyse Zat-ı Zülcelali mümkinata dair olan emirle muhakeme etmek bu noktadan baştan yanlıştır. İlmi nihayetsiz olduğu gibi iradesi de külliyyedir. Biz ancak var olduklarını ve nihayetsiz kemalde olduklarını bilebiliriz. Fakat kemalatının niteliğini bilemeyiz. Zaten Allau Ekber de bu manayı ifade ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yakaza77
Yani, bu kâinatın yaratılması için mutlaka “mûcib bir müreccih” (onun yaratılmasını gerekli kılacak bir sebep) gerekmez. mesala ;Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.(mülk 2) soru ölümü ve hayatı niçin yarattı.? cevap :hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için(sebep) zahiren bir sebep yokmu???
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Allah hikmeti değil hikmet Allah'ı takip eder. Yani Allah yaratır yarattığı şey hikmetle bezenir yani Allah'tan bağımsız bir hikmet vardır ve Allah'ta o hikmeti tercih etmek zorundadır diyemeyiz. Diğer bir husus şuunat ile mucip müreccih farklı şeylerdir. Allah'ın şuunatı şunu iktiza etti denilir ama asla zorunlu sebep şunu gerektirdi denilemez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...