"Nev-i beşerin keyfiyeten kısm-ı azamını kanunlarıyla idare eden" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hiç mümkün müdür ki, on üç asrı ışıklandıran ve her saatte yüz milyon lisanlarda kemal-i hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kudsiyetiyle yazılan ve nev-i beşerin keyfiyeten kısm-ı azamını kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalblerini ve akıllarını terbiye ve tezkiye ve tasfiye ve talim eden ve..." (Şualar, On Birinci Şuâ, Dokuzuncu Mesele)

Bu cümlede can alıcı kelime keyfiyettir. Keyfiyet ise insanlar içinde az bulunan kaliteli ve salih insanlar anlamına geliyor. Malum insanların büyük kısmı avam ve cahil insanlardan oluşuyor, az bir kısmı ise havastır. Bu az olan havas kısmının büyük bir kısmı da salih ve âlimlerden oluşur.

Salih ve âlimlerin hayatını kanunları ile idare ve tedbir eden ise Kur’an ve sünnettir. Burada ifade edilmek istenen husus, insanların keyfiyyetli azınlığının büyük bir kısmı salih ve âlim insanlardan oluşur ve onların hayatında hükümferma olan Kur’andır.

Mesela, İmam-ı Gazali, Said Nursi, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibendi, Abdulkadir Geylani, Sad-ı Taftazani vesaire gibi keyfiyetli insanların hayatlarını kanunları ile idare eden Kur’andır, başka bir şey değildir. Ve böyle milyonlarca âlim ve evliyanın hayatında cari olan kanunlar Kur’an’ın kanunlarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...