Block title
Block content

CEVŞEN-ÜL KEBİR

 
Cevşen duası Ziyaeddin Gümüşhanevinin derlemiş olduğu dua mecmuası Mecmuatül Ahzab da yer alır. Meşhur bir senetle ehl-i sünnetin kaynaklarında yer almaması senedi yok anlamına da gelmez. Zeynel Abidin’den rivayetle günümüze kadar gelmiş, özellikle Bediüzzaman Said Nursî’nin gayretleriyle genel bir kabule mazhar olmuştur.

Cenab-ı Hak Kur’anda “Esma-ül Hüsna (en güzel isimler) Allah’ındır, bunlarla Allah’a dua edin” buyurur. Sahih hadislerde Cenab-ı Hakkın 99 ismi nazara verilir. Cevşen duası Allah’ı bin bir isimle tanıma ve O’na bu esma ile yalvarma yolunu açar.

Kur’an-ı Kerim, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen çeşit dua ayetleri Kur’an’ın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de ayetlerden iktibas şeklinde, yani ayette de kullanılan ifadelerden yola çıkarak yeni yeni dualar yapılabilir. Peygamber Efendimizin Cevşenü’l-Kebir isimli duası, bunun en harika bir örneğidir. Bu duasında Hz. Peygamber (asm) açıktan veya dolaylı bir şekilde Kur’anda geçen ifadeleri kullanarak cehennem ateşinden korunmayı istemiştir.

Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz ayrı bölüm vardır. Her bölümün sonunda: “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ım, Seni tenzih ederiz. El aman, el aman. Bizleri cehennem ateşinden halas eyle / koru, kurtar” denilmektedir.

Şimdi bu bölümlerden birini örnek olarak veriyoruz. Cevşenin 61. bölümünde şöyle deniliyor:

“Ey gece ve gündüzü çeviren.”, “Ey karanlıkları ve nuru yaratan”, “Ey gölge ve sıcaklığı var eden.” “Ey güneş ve ayı itaat ettiren.” “Ey ölüm ve hayatı yaratan.” “Ey yaratma ve emir O’na ait olan.” “Ey ne bir eş, ne de çocuk edinmeyen” “Ey mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan.” “Ey zillet sebebi bir yardımcısı olmayan” “Ey havl ve kuvvet kendisinin olan.”“Ey kendinden başka ilah olmayan Allah’ım! Seni tenzih ederiz. El aman, el aman! Bizleri cehennem azabından koru.”

Peygamberimizin bu duasında yer alan ifadeler, sırasıyla şu ayetlerden alınmıştır:

“Allah gece ve gündüzü çevirir.” (Nur, 44);

“Allah karanlıkları ve nuru yarattı.” (En’am, 1);

“… gölge ile sıcaklık bir değildir.” (Fatır, 21) ;

“Allah, güneşi ve ayı itaat ettirdi.” (Ra’d, 2);

“O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 2);

“Dikkat edin yaratma ve emir O’na aittir.” (A’raf, 54);

“…Rabbimiz ne bir eş, ne de çocuk edinmemiştir.” (Cin, 3);

“O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur.” (İsra, 111);

“O’nun zillet sebebi bir yardımcısı yoktur.” (İsra, 111),

“Bütün kuvvet Allah’ındır.” (Bakara, 165)
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 8724 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...