"Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor..." İzahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan için, küfür ve inkarı reddedip iman ve itikat etmek; teklifi malayutak, yani insanın yapmasının imkansız olduğu bir hal değildir. İnsan cüzi iradesi ile iman eder, yine cüzi iradesi ile küfrü seçebilir. Bu, insanın elinde ve iradesinde olan bir husustur.

Günah ve hataya düşmek fiilini tamamı ile terk edip, masum ve günahsız olmak ise, teklifi malayutak, yani yapılması imkansız bir fiildir. Bu yüzden insan için tövbe ve af yolları açıktır. İnsan, günah ve hata yapmakla inkar etmiş sayılmıyor. Şayet Allah, günah ve hataları küfür sınıfından saymış olsa, bu insan için imkansız bir hal olduğu için, adalet ve rahmetine uygun olmaz.

İnsan fıtrat olarak günah işlemeye müsait bir şekilde yaratılmıştır. Bu yüzden küfür ile günah iki farklı kavram, iki farklı hükümdürler. Ama farklı olmaları, aralarında bir münasebet, bir irtibat olmadığı anlamına gelmez. Üstat "Her günah içinde küfre giden bir yol vardır." demesi, bu manaya işaret ediyor.

Bu hususta farklı fikir fırkaları oluşmuştur. Batıl olan Mutezile ve Hariceye fırkasının iddia ettiği gibi, günahlar küfür sınıfından değildir. Yine batıl olan Mürcie fırkasının iddia ettiği gibi, günahlar zararsız ve küfürden bağımsız bir şey değildir. Hak olan Ehl-i sünnete göre, günah, ne küfür sınıfındandır ne de zararı ve tehlikesi olmayan bir şeydir.

Gayri müslim de olsa, Müslüman da olsa fıtrat aynıdır, değişmez. Yani fıtri olarak Müslim ile gayri müslim arasında bir fark yoktur; lakin hüküm olarak durum farklıdır. Müslim, nasıl günah ve hatasından dolayı kafir sayılmaz ise, kafir olan birisi de iradesi ile seçmiş olduğu küfründen, fıtratının günaha müsaitliğinden dolayı kurtulamaz.

Yani Üstat bu değerlendirmeyi günahlar için yapıyor, küfür için yapmıyor. Öyle ise günah için söylenen ifadeler, küfür için geçerli değildir. Zaten günahı küfür sayan bir takım sapkın fırkalara karşı, bu fikir söyleniyor. Yoksa konu; kafir küfründe özür sahibi olur mu olmaz mı diye bir konu için izahat yapılmıyor. İnsan tabiri, fıtrat açısından her insanın aynı fıtrat ölçüsüne sahip olmasına işaret içindir.

Kafirler küfrü terk edip, iman etmedikçe, ebedi olarak cehennemden kurtulamazlar. Bu, Kur'an ve sünnetin en muhkem bir hükmüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

melek5100
bu bölüm yedinci işaret ikinci şıkta geçiyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...