“Cüz'iyâta ilm-i İlâhî taallûk etmiyor.” diyenler kimlerdir? Ayrıca ilm-i İlâhînin en küçük cüziyatı dahi ihata etmesi ile ilgili bir örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu soruya da Sorularla Risale sitesinde verilen cevabı nakletmekle yetineceğiz:

"'Allah önemsiz şeyleri bilmez.' anlamına gelen bu düşünce tarzı, aslında Mutezilenin yanlış ve hatalı bir tenzih anlayışından ileri geliyor. Mutezileye göre Allah o kadar haşmetli ve azametli ki, cüz’i ve önemsiz şeyleri bilmesi ve idare etmesi O’nun büyüklüğüne ve azametine yakışmaz. Bu yüzden Allah önemsiz şeylerle meşgul olmaz anlamında "Allah cüziyatı bilmez" demişler.

"Oysa Allah’ın her şeyi bilmesi ve cüz’i-külli her şeyin daire-i ilminde olması O’nun büyüklüğüne halel getirmez, aksine O’nun ilminin azametini gösterir. Mutezilenin bu yaklaşımı Allah’ı tenzih maksatlı olduğu için küfür değil dalâlet oluyor. Malum, dalalet kelimesi 'küfür, bidat ve fısk' olmak üzere üç anlama da gelebiliyor. Ehl-i sünnet âlimleri Mutezile imamlarını tekfir etmiyorlar, ama bidat anlamında ehl-i dalalet diyorlar.”

Sorunun ikinci şıkkına gelince, ilm-i İlâhî sonsuz, muhit ve mutlaktır. Hiçbir şey o ilmin dışında kalamaz. Âyet-i kerimede buyrulduğu gibi, 'Yaratan bilmez olur mu?'"

Bu yanlış görüşe göre küçük şeyleri bir başka ilahın yaratması gerekir.

Diğer taraftan, cüziler küllilerin birer ferdidirler. Kül olanlar da cüzlerden meydana gelirler. Canlılar âlemi küllî, bir sinek ise o küllînin bir cüz’î ferdidir. Bütün canlıları yaratmayan, onlara hayat ve hissiyat ihsan etmeyen, bir tek canlıyı da yaratamaz.

Keza, insan bedeni küll, her bir hücresi ise o külden bir cüzdür, bir parçadır. Hücreyi yapan kim ise bütün bedeni yapan da odur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...