Dördüncü Söz'de geçen; "iki aylık yol; bir günlük mesafe" gibi kavramlar ne manaya geliyor; alem-i berzah kaç gün olmuş oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i Berzah denilen kabir hayatı, kıyametin kopması ve ikinci dirilişin başlaması ile son bulur.

Bundan sonra mahşer, sırat ve cennet ve cehennem gelir ki, bu süreçler kimisi için çok uzun, kimisi için çok kısadır. Yani amellere göre, yolculuk ya uzun olur ya da kısalır.

Üstad Hazretlerinin iki aylık yolculuk dediği; ruhlar âleminden başlayıp, cennet ya da cehennem ile son bulan ebed yolculuğudur. Bu uzun yolculuğun en kısa aşaması; dünya hayatıdır ki, bu da ortalama altmış yıldır.

Üstad Hazretleri iki aylık derken, bir sınır çizmiyor, genel bir tabir kullanıyor. Bu iki aylık yolculuk içinde dünya hayatının bir gün gibi çok kısa olduğuna işaret ediyor. Yoksa bir günlük mesafeden sonra bir ay kaldı gibi bir mana anlaşılmamalı. Bir de dünyanın yaşı ile insanın yaşı farklı şeylerdir. Burada mevzu bahis olan konu bir insanın ortalama yaşıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...