"Düşmanlar ve haşerat-ı muzırra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki müvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı müvazenedir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya, ahiret hayatına nispetle bir zindan hükmündedir. Kabir hayatı da ahiret hayatının bir menzili olmasından dolayı, elbette kabir hayatı kıyasa gelemeyecek bir şekilde dünya hayatından üstündür. Tabi bu durum ehli iman için geçerlidir.

İnsanın güzel bir bahçede dostlar içinde keyif etmesi, ahiret hayatını temsil ederken, düşmanlarla zararlı hayvanlar arasında kalmak gibi, acı verici bir halde dünya hayatını temsil ediyor. Bu temsil dünya ile ahiret hayatının bir mukayesesidir. Dünya hayatı ne kadar geniş ve ferahlı da olsa, ahiret hayatının bir menzili olan kabir hayatına yetişemez. İşte burada ana tema bu husustur.

Kabir kelimesinin dünya kelimesine takdim edilmesi, yine aynı şekilde ikisi arasındaki farka ve üstünlüğe bir işaret olsa gerektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...