"Eğer vahdet olmazsa, insan mahlûkatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflîsi ve hayvanatın en biçaresi ve zîşuurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur." İnsan neden hayvana benzetiliyor?

Soru Detayı

Hattâ bütün kemâlât-ı insaniye ve beşerin bütün ulvî maksatları tevhidle bağlıdır ve sırr-ı vahdetle vücut bulur. Yoksa, eğer vahdet olmazsa, insan mahlûkatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflîsi ve hayvanatın en biçaresi ve zîşuurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur.Burada üstad neden insandan hayvanat diye söz etmiştir sonuçta Allah insanı hayvan olarak yaratmadı ruhundan üfledi ulvi bir makam verdi ona neden burada bu şekilde bir tasvir yapılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayvan yer, içer, uyur ve ürer; insan da aynı şekilde yer, içer, uyur ve ürer. İnsanı hayvandan ayıran en belirgin özellik, insanın düşünebilmesi ve bu düşünmesine bağlı olan iman, ibadet ve ahlakıdır. Şayet insan düşünemiyor ve buna bağlı olarak da iman, ibadet ve ahlaka ulaşamıyorsa, hayvanlaşmış oluyor.

Allah insanı dünyaya sadece yeme, içme, üreme faaliyeti için göndermemiştir. Bu husus ayette şu şekilde ifade edilmektedir:

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk (iman, ibadet ve güzel ahlakta bulunmaları) etmeleri için yarattım.” (Zariyat, 51/56)

İnsanın şerefi, makamı, üstünlüğü ancak kulluk etmesi ile ortaya çıkıyor. Şayet insan Allah’a kul olmayı unutur ve sadece dünyaya yönelirse, o zaman hayvandan bir farkı kalmamış olur.

Üstad'ın tevhit ve vahdet ifadeleri iman, ibadet ve ahlakı simgeliyor. Yani insan bir olan Allah’a yönelir ve sadece Ona kulluk ederse, o zaman kainatın efendisi ve halifesi olur. Yok imanı ve kulluğu terk eder, sadece heva ve nefsinin peşine düşerse, o zaman hayvanattan daha aşağı bir dereceye sukut eder.

Özetle insan iman ve kulluk ile değer kazanıyor, iman ve kulluk giderse değersizleşiyor.

"Hayvan" kelime anlamı ile hayat sahibi manasına da geliyor. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilirken, bundan mahrum olan da hayat sahipleri arasında en çaresizi olur. Tüm mevcudat ona düşman suretinde görünür...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...