"En mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlas, yapılan işin ve amelin yalnız Allah için yapılmasıdır. İşte böyle bir saik ile yola çıkanların kazandığı bazı değerler bu cümlede sıralanmıştır. Kısaca izahlarını yapmaya çalışalım:

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas

Dünya işlerinde muvaffak olmanın temel şartı, kendisini o işe adamaktır. Bu da dünyevi işlerde gösterilen ihlas anlamındadır. Bir sanayici, tüccar, sporcu veya herhangi bir mesleği yürütenlerin işlerinde muvaffak olması işlerinde gösterdikleri ihlasla doğru orantılıdır. özellikle uhrevi hizmetlerde esas ve temel ihlastır. Çünkü ahiret bir bina ise bu binanın esası ve temeli ihlastır. Temel olmadan bina nasıl ayakta kalamaz ise, ihlas olmadan da ahiret binasını inşa etmek mümkün değildir.

“En büyük bir kuvvet

İhlası kazanan İlahi rızayı kazanır. İlahi rızayı kazananın arkasında da Allah'ın sonsuz kudret ve kuvveti zahir bulur.

“En makbul bir şefaatçi

İhlas içinde olan bir kul sonsuzluk yolculuğunun her aşamasında Allah’ın şefaat ve yardımını görecek. Yani ihlas kabirde nur, terazide berat, sıratta binek, cennette ise sonsuz nimet olacak.

"En metin bir nokta-i istinad"

İhlası elde eden çok sağlam bir noktaya dayanmış demektir. Çünkü dayandığı nokta Allah’ın sonsuz kuvvet ve kudretini temsil eden Metin ismidir.

"En kısa bir tarîk-i hakikat",

İhlas ile hareket eden birisi hakka ve hakikate çok zahmetsiz ve kısa bir yol ile ulaşır. Çünkü muhlis kulların hocası ve feyiz kaynağı Allah’tır.

"En makbul bir dua-yı mânevî",

İhlas aynı zamanda Allah katında geri çevrilmeyen bir dua, kabulü muhakkak bir yakarıştır. Allah muhlis kullarının yanındadır.

"En kerametli bir vesile-i makasıd",

İhlas ve samimiyet, amaca ve hedefe ulaşmada en harika, en olağanüstü, en kestirme ve en kısa bir yoldur. Üstelik içine türlü türlü manevi hediye ve ikramları da konulmuş.

"En yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır."(1)

İhlas kazanılmış en değerli haslet, en temiz kulluktur; çünkü içine dünyanın kiri pası karışmıyor. Zaten dünyanın kiri içine girse, ihlas olma özelliği gider.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a / İhlas Risalesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...