Enenin, hassas bir mizan ve doğru bir mikyas, muhit bir fihriste, mükemmel bir harita, cami bir ayna ve kainata güzel bir ruzname olmasını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ene, yani benlik duygusu farazi ve vehmi bir sahiplik ve sahiplenme duygusudur. Yani hakikatte olmadığı halde, var gibi düşünülen bir sahiplenme, bir kabullenme duygusudur. Mesela insanın, ailesine, benim ailem demesi; evine benim evim demesi, vücut ve azalarına benim vücudum ve benim azalarım demesi buna örnek olarak verilebilir. İşte buradaki “benim” ifadesi enedir.

Halbuki hakikat noktasında ne aile, ne ev, ne vücut ve ne de azalar insanın değildir. Hepsinin gerçek sahibi Allah’tır. Allah insana bu sahiplenme duygusunu mutlak isim ve sıfatlarını kavratmak ve kıyas yapmak için vermiştir. Yani insandaki cüzi ilim, cüzi kudret, cüzi irade, cüzi sahiplenme duygularının hepsi Allah’ın isim ve sıfatına açılan bir pencere gibidir. İnsan bu pencereler vasıtası ile Allah’ın isim ve sıfatlarını kavrar ve seyreder.

Mesela insan der; "Ben şu küçük hanemin müdebbiriyim, Allah ise bütün kainat hanesinin Rabbidir; ben cüzi kudretimle şu evi yaptım, Allah ise sonsuz kudreti ile kainat evini yapıp yarattı; ben cüzi ilmim ile şu kadar şeyleri bilirim, Allah ise sonsuz ilmi ile her şeyi bilir, her şeye muttalidir, vs..." İnsan sahip olduğu bu cüzi ve farazi hatlar ile kıyas yaparak, Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlarını idrak eder. Şayet bu sahiplenme duygusu olmasa idi, insan bu kıyası yapmayacağı için, Allah’ın o sonsuz sıfatlarını da idrak edemeyecekti.

İşte enenin hassas bir mizan ve doğru bir mikyas, muhit bir fihriste, mükemmel bir harita, cami bir ayna ve kainata güzel bir ruzname olması bu manayıdır.

İnsanın cüzi sıfatları ile Allah’ın külli sıfatları arasında kıyas yapması ve sonra o külli sıfatlara intikal etmesi mizan ve mikyas oluyor.

Enenin muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita olması ise, enenin Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mikyas ve mizan olacak bir yapıya sahip olması anlamındadır. Allah insana öyle bir ene vermiş ki, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını, hatta şuunatını bilip, tartabilecek bir özettedir.

Enenin cami bir ayna ve kainata güzel bir ruzname olması da benzer manaları muhtevidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

mustafa kayapalı
Enenin cami bir ayna ve kainata güzel bir ruzname olması meseles icevapsız kalşmış
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ene öyle bir duygu ki Allah'ın bütün isimlerini tartacak küçük ölçü ve mizanlar içinde özet bir şekilde bulunuyor. Enenin kapsayıcı bir ayna olması ya da kainata güzel bir özetleyici defter olması bu yönü iledir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...