Block title
Block content

“... Ervah-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, bürhan ile göstermeğe lüzum kalmaz.” Aramızdaki mesafenin o kadar ince ve kısa olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri mevti, nevmin büyük kardeşi olarak niteler. Yani ölüm, uykunun büyük kardeşidir. İnsan uykuya daldığı zaman yarı ölü hükmündedir. Yanında konuşsanız işitmez, gözleri açık olarak da uyusa bir şey görmez. Uykuda iken yanındaki konuşmaları işitmeyen o insan, rüya vasıtasıyla çok uzak beldelerle bir anda temasa geçer ve dostlarıyla konuşur, sohbet eder. Yollar incelmiş ve mesafeler kısalmıştır.

Uykuyu, insanın hislerinin haricî âlemle ilgisinin kesilmesi olarak, ölümü ise ruhun cesedi terk etmesi şeklinde tarif ediyorlar. Uykuda iken hisleri bu âlemle ilgisini koparan insan, öldüğünde bu dünya hayatından tamamen ayrılır. Artık onun için ne kış ve yaz, ne gece ve gündüz söz konusu değildir. İşte bu âlemden ayrılma ile birlikte hemen berzah âlemine geçilir. Uykuda, rüya olarak ulaşıp görüştüğü dostlarına ölümle hakikî mânada kavuşur ve onlarla görüşür.

Peygamber Efendimiz (asm.) kabrin ehl-i iman için cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu müjdelediği içindir ki, âlimlerimiz vefat eden bir kişinin cenazesinin uzun süre bekletilmesini hoş görmezler. Namazının en kısa zamanda kılınıp dostlarıyla görüşmek üzere kabre konulmasını tavsiye ederler. Bu buluşma ile mesafeler de zaman da ortadan kalkar. Bütün asırlarla ve bütün mekânlarla görüşme imkânı ortaya çıkar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...