"Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in ağlamalarına inkılâp edeceği hengâmda,.." "Eski Said’in gülmeleri ve Yeni Said’in ağlamaları"nı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, on üç sene evvel, dağdağalı bir fırtına-i ruhiye neticesinde, Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in ağlamalarına inkılâp edeceği hengâmda, gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda, şu münâcat ve niyaz, Arabî yazılmıştır."(1)

Eski Said’in gülmelerinden maksat, Üstad Hazretlerinin gençlik dönemidir. Gençlik dönemi her ne kadar ibadet ve hayırda da geçse, gençlik dönemi ihtiyarlık dönemine göre daha gafletli daha sathidir. Çünkü ihtiyarlık döneminde insanın dünyaya olan bağları zayıflar, sıhhati gider ve insan kendini ölüm ve kabre daha yakın hisseder. Bu herkes için genel bir kaidedir.

Yoksa “Eski Said’in gülmeleri” ibaresi, gafletli ve günahlı bir yaşama işaret ediyor değildir. Üstad Hazretleri gençliğinde de çok iffetli ve takva sahibi birisi idi.

“Yeni Said’in ağlamaları” ise, gençliğin o göreceli gaflet ve sathiliğine bir hayıflanmadır.

Evet, büyükler küçük bir hatayı dahi büyük bir günah olarak gördüklerinden, nefsine zulmetmiş addediyorlar. “Ebrarın hasenatı mukarribinin seyyiatı gibidir." yani, avam olan salih insanların yaptığı iyilik ve ibadetler, büyük zatların yanında gaflet ve günah gibidirler.

Bizce mubah ve normal olan hâl ve durumlar, büyük zatlar için gaflet ve huzuru taciz eden hâller olarak değerlendirilmiştir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On İkinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...