Bir parça firengi okumak, İslam yazılarını okuyamamak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’anın ilk emri “Oku”dur. Bu emrin verildiği ayette okumanın nasıl yapılacağı da açıklanmıştır: “Allah’ın adıyla.”

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak, 96/1)

Nur Küllîyatında Kur’an için “Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezelîyesi,..” ifadesi kullanılır. Kâinatı, “Yaratan Rabbinin emriyle” okuyanlar, ondaki esmâ ve sıfat tecellilerini, İlâhî hikmetleri ve rahmetleri okurlar. Bu muhteşem ve muntazam âlemi, yaratıcısını hiç nazara almadan okumaya kalkanlar, ondaki gerçek manadan çok uzak kalırlar. Sadece, eşyanın insana ne gibi faydalar sağladığıyla ilgilenir ve mahlukata menfaatleri derecesinde değer verirler.

"Firengi okumak" ifadesiyle, sadece Latin alfabesini bilen ve onunla yazılmış kitapları okuyabilen kişiler kastediliyor. Bu kişiler, İslâm yazılarını okuyamadıkları gibi, inançsız, materyalist, tabiatperest,., kişiler de bu kâinat kitabını gerçek manasıyla okuyamazlar. Onu ve içindeki olayları “madde, tabiat, kuvvet, kanun, tesadüf” gibi şeylere verirler. İşte onların bu hali, “Firengi okuyup İslâm yazılarını okuyamamak” şeklinde ifade edilmiştir. Yani, bu kimseler, bu varlık âleminin ifade ettiği İlâhî hikmetleri anlamaktan uzak kalmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...