Evet, Onun marifeti olmazsa ulûm evhama tahavvül eder. Hikmetler illet ve belâlara tebeddül eder. Vücut ademe inkılâp eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezâiz günahlara tahavvül eder...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" Evet, Onun marifeti olmazsa ulûm evhama tahavvül eder. Hikmetler illet ve belâlara tebeddül eder. Vücut ademe inkılâp eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezâiz günahlara tahavvül eder..." (1)

İzahı: Allah'a iman etmek ve onu tanımak demek olan marifetullah bilgisi olmazsa;

a - İlimler, vehimlere dönüşür. Mesela; gezegenlerin güneş etrefındaki hareketi cazibe vb. kanunlarla izah ediliyor. Ancak bu hikmetli ve çok maslahatlı olan hareket, şuursuz kanunlara havale edilemez. Bir kanun koyucu olmazsa ve bu kanunları idare eden, yok kabul edilirse; bu durumda her şeyi şuursuz kanunlardan beklemek gerekecektir. Şuursuz kanunların nerede ne zaman ne yapacağı ise belli değildir. Bu kanunlar ilim olmaktan çıkar ve evham olur.

b - Faydalı olan şeyler, zararlara ve belalara yerini bırakır. Mesela; hastalıklar, ölümler ve deprem gibi musibetlerin altında bir çok hikmetler, faydalar vardır. Ancak Allaha iman olmayınca bu hikmetlerin hiç birisine ulaşılamaz. Her şey illet ve bela olur.

c - Varlık, yokluğa dönüşür. Her şeyin kaynağı Allah'tır. Madem Allah var, her şey vardır. Eğer Allah kabul edilmezse, her şey yokluğa inkılap eder. Hayat ve lezzet kısacık bir zamandan ibaret kalır.

d - Hayat ölüme, nurlar zulmetlere, lezzetler günahlara değişir. Hayatımız her an son bulabilir. Güzel görüp zevk aldığımız her şey anlamsız ve karanlık olur. Hiçbir şey anlaşılmaz. Hayatın lezzet ve tadı kalmaz.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...