"Evet, şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervâh-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, burhan ile göstermeye lüzum kalmaz." cümlesinin ve kısa mesafenin izahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, şu âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve âhirete gitmek için bekleyen hadsiz ervâh-ı bâkiye kafileleri ile bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, burhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Had ve hesaba gelmeyen ehl-i keşfin ve şuhudun onlarla temas etmeleri, hattâ ehl-i keşfü'l-kuburun onları görmeleri, hattâ bir kısım avâmın da onlarla muhabereleri ve umumun da rüya-yı sâdıkada onlarla münasebet peydâ etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde adeta beşerin ulûm-u müteârifesi hükmüne geçmiştir."(1)

İnsanın ölmesi, bir anlık ve bir iki saniyelik bir şeydir. Ölmeden önce bu dünyada iken bir iki saniye sonra öbür dünyadayız bu da iki alemin arasının bir an ve bir iki saniyelik gibi kısa bir mesafe olduğunu gösteriyor.

Ayrıca insan nefis ve benliğini ıslah ile delebilirse, manevi alemlerin üzerindeki ince perde kalkar, oraları rahatlıkla müşahede edebilir. Evliyalar nefislerini ıslah edip manevi gözlerini açtıkları için, kabir ehlinin halini görebiliyorlar. Hatta avam insanların rüya ve ilham gibi bir takım araçlarla, o boyutta yaşayanlarla iletişim kurmaları iki alem arasının ne kadar kısa ve anlık bir mesafede olduğunu gösteriyor. Yoksa çok uzak bir mesafe olsa, bunca insanların iletişim ve telepati kurması mümkün olmazdı.

Hakikaten şu maddi alem, manevi alemin üstünde altını gösteren tenteneli bir perde gibidir. İman ve ibadet gözlüğü ile bakanlar rahatlıkla o alemleri müşahede edebilirler, bu yol herkese açıktır. Lakin iman ve ibadet ile nefsi ıslah ve terbiye etmek lazımdır. Yoksa gaflet ve küfür sayesinde o ince perde ve kısa mesafe, kalın bir örtü ve uzak bir mesafeye dönüşür.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Makasat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...