“Fakat, sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, yine istibdadın seyyiatındandır.” cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte o tedennînin mühim bir sebebi: Bazı rüesâ ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyet-furuşlar veya velâyeti dâvâ eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir. Fakat, sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, yine istibdadın seyyiatındandır."(1)

Bizim toplum ve millet olarak geri kalmamızın sebeplerinden birisi de maddi ve manevi başımızda bulunan ehliyetsiz reis ve hakiki olmayan şeyhlerin, (Burada hamiyetli reisleri ve hakiki şeyhleri tenzih ederiz.) liyakatsız ve baskıcı tutumlarla milletin güç ve enerjilerini boş yere heba etmeleridir. Onların fedakarlık ve milli gayret diye iddia ettikleri şeyler, fedakarlık ve gayret değil, sahtekarlık ve şahsi benliklerini tatmin etmektir. Bunlar şahıslarını ve çevrelerini ihya etmekte ve egolarını tatmin etmek yolunda milleti kullanıyorlar.

Halbuki onlara körü körüne teslim olmak, şuursuzca onları taklit etmek, sünnet-i seniyye değil, sünnet-i seyyiedir. Yani; Allah Resulünün (asm) güzel yolu değil, şeytanın çirkin ve günahlı bir yoludur. Bütün bu çirkinlik ve suistimallerin temelinde de istibdat ve baskıcılık hastalığı vardır.

Yani taklid ve taassup, istibdat ve baskıcılığın bir neticesi ve bir sonucudur. Bu sebeple böyle sahtekar reislere ve liyakatsiz ham şeyhlere, körü körüne teslim olmamalıyız. Milliyetimizin gayret ve fedakarlıklarını böylelerinin kötü emellerine bırakmamalıyız. Bunun en güzel yolu da istibdat ve baskıcı rejimler yerine, cumhuriyet ve demokrasiyi içimizde ve hayatımızda ihya etmeliyiz.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...