"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem... İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim... Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim." Bir taraftan hiçbir şey istemiyor. Son cümlede ise her şeyi istiyor. Tezat yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“... Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim."(1)

Allah’a karşı ve onun ezeli ve ebedi varlığın mukabil ben bir hiçim. Lakin O, kudreti ile benim mahiyetimi öyle bir genişlikte ve ihtiyaçlar içinde yaratmış ki, bana bütün mevcudat verilse ancak tatmin olabilirim. Halbuki dünyadaki bu mevcudat fani, demek baki bir mevcudat bize ahirette bahşedilecek. Ahiretteki mevcudat onun bekası ile baki olacak.

Özet olarak, Üstad Hazretlerinin istemediği şey fena ve fanilik iken, istediği şey ise beka ve bakiliktir. Yoksa mevcudatı istemem demiyor. Mevcudatın fenalık sıfatını reddediyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...