“Fâtiha-i Şerifenin âhirinde صِرَاطَ الَّذٖينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّٖينَ ile işaret ettiği üç mesleği düşünürken…” Söz konusu ayetin yeri, tefsiri ve zikredilen üç meslekle ilgili malumat alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu üç yolu beyan eden âyet-i kerîmelerin mealleri şöyledir:

“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” (Fatiha, 1/6, 7)

Sırat-ı müstakim denilen birinci yol, rızaya erdiren ve cennete götüren yoldur. Bu yol, bir başka âyet-i kerîmede beyan edildiği gibi “nebilerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin” yoludur.

İnsanlar tuttukları yol itibariyle iki gruba ayrılırlar: Hidayet ehli ve dalâlet ehli. Hidayet ehli, istikamet yolunda gidenlerdir. Dalâlet ehli ise, ikiye ayrılır. Birisi mağdup grubu yani Allah’ın gazabına uğrayanlar, diğeri ise dâllin grubu, yani sapıklar grubu.

Sorularla Risale sitesinde bu konuda sorulan bir soruya verilen cevabın bir kısmını nakletmek istiyorum:

“Mağdub ve Dâllin gruplarını kesin hatlarla birbirinden ayırmak çok zordur. Çünkü birçok insan, hem fikren, hem de ahlâk yönünden yanlış yola sapmakla her iki grupta birden bulunurlar. Şu var ki, mağdup gurubunda sefahet, rezalet ve azgınlık; dallîn güruhunda ise yanlış fikirler ve batıl inançlar ön plandadır."

"Tefsir âlimleri, dallîn güruhuna Hristiyanları, mağdup grubuna ise Yahudileri misâl verirler."

"Yahudiler Tevrat’ı tahrif ettikleri ve peygamberlerini öldürdükleri için Allah’ın gazabına layık olmuşlardır. Hristiyanlar ise, teslis (üç ilâh) safsatasını kabul etmekle hakikatten sapmış, tevhit inancından ayrılmış ve dalâlete düşmüşlerdir.”(1)

Üstadımız bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“… Evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiiyyun fikrini taşıyanların mesleğidir …”

“… İkinci yol, esbabperestlerin ve vesaite icad ve tesir verenlerin, meşâiyyun hükeması gibi yalnız akılla, fikirle hakikatü’l-hakaike ve Vâcibü’l-Vücudun marifetine yol açanların mesleğidir.

“… Üçüncü yol ise, sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur’ân’ın cadde-i nuraniyesidir ki, en kısa, en rahat, en selâmet ve herkese açık, semâvî ve Rahmânî ve nuranî bir meslektir.”(2)

Mağdup yolu, yani Allah’ın gadabına uğrayanların yolu genellikle, ahlâksızlar ve zâlimler olarak yorumlanmakla birlikte, Üstadımız esbabperestleri, tabiata icad isnat edenleri bu yola dahil etmekle, bu insanların İlâhî gazaba daha fazla müstehak olduklarını nazara vermiş oluyor.

Dallin grubu için, aklın yanlış kullanılmasıyla açılan bütün yanlış yollar, bütün yanlış fikirler ve bütün batıl dinler kastedilmekle birlikte, Üstadımız burada “tabiata sapanları” öncelikle nazara veriyor.

Dipnotlar:

(1) bk. DALÂLET.
(2) bk. Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...