"Gece ve gündüzde, kış ve baharda, cevv-i havada, insanın şahıslarında müddeti hayatında değiştirdiği bedenler, mevte benzeyen uyku gibi... " Bu sayılan unsurlar nasıl ve ne şekilde bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor?

Soru Detayı

"Gece ve gündüzde, kış ve baharda, cevv-i havada, insanın şahıslarında müddeti hayatında değiştirdiği bedenler, mevte benzeyen uyku gibi haşre ve neşre benzeyen birer nev-i kıyamet... "
- Bu sayılan unsurlar nasıl ve ne şekilde bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu metinde, varlık alemindeki birtakım değişikliklere dikkatimiz çekiliyor. Bunların hiçbiri o varlıkların kendi irade ve kudretleriyle vuku bulmuyorlar. Hepsinde İlâhî irade ve kudret hükmediyor. Bu değişimlerle akla şöyle bir kapı açılıyor:

Biz de içinde yaşadığımız dünyamız da büyük değişimlere uğrayacağız. Geceyi götürüp gündüzü, kışı götürüp baharı getiren, cevv-i havayı bulutlarla dolduran, daha sonra boşaltıp ziyadar güneşi gösteren, insanın bedenini her sene değiştirip yeni hücreleri vazifelendiren ve nihayet insana uyku ile yarı ölümü tattırıp ertesi sabah uyandıran bir rahmet, bu dünya hayatını da âhiretle değiştirecek ve bu gölgeler âlemindeki insanı asıllar âlemine ulaştıracaktır.

"Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; mâziyi îcad eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi îcad eder. Dünyayı yapan o Sâni'-i Hakîm, âhireti de yapar."(1)

Bu sorunun cevabını konuyla yakından ilgili bir ayet-i kerîmenin mealiyle tamamlayalım:

“O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.” (A’raf, 7/57)

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...