"Gece ve gündüzde, kış ve baharda, cevv-i havada, insanın şahıslarında müddeti hayatında değiştirdiği bedenler, mevte benzeyen uyku gibi... " Bu sayılan unsurlar nasıl ve ne şekilde bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu metinde, varlık âlemindeki birtakım değişikliklere dikkatimiz çekiliyor. Bunların hiçbiri o varlıkların kendi irade ve kudretleriyle vuku bulmuyorlar. Hepsinde İlâhî irade ve kudret hükmediyor. Bu değişimlerle akla şöyle bir kapı açılıyor:

Biz de, içinde yaşadığımız dünyamız da büyük değişimlere uğrayacağız. Geceyi götürüp gündüzü, kışı götürüp baharı getiren, cevv-i havayı bulutlarla dolduran, daha sonra boşaltıp ziyadar güneşi gösteren, insanın bedenini her sene değiştirip yeni hücreleri vazifelendiren ve nihayet insana uyku ile yarı ölümü tattırıp ertesi sabah uyandıran bir rahmet, bu dünya hayatını da âhiretle değiştirecek ve bu gölgeler âlemindeki insanı asıllar âlemine ulaştıracaktır.

"Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; mâziyi îcad eden o Zât-ıKadîr, istikbali dahi îcad eder. Dünyayı yapan o Sâni'-i Hakîm, âhireti de yapar."(1)

Bu sualin cevabını konuyla yakından alâkalı bir ayet-i kerimenin mealiyle tamamlayalım:

“O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız.” (A’raf Suresi, 7/57)

(1) Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...