"Gençliğimin en yüksek bir intibahı şahikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intibah intibah değilmiş." ifadesini nasıl anlamalıyız, gençlik ile uyku arasındaki bağlantı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

XVIII. Yüzyıldan başlayarak ve Fransız devrimi ile sanayileşme ve modernleşme sürecine giren Batı toplumu, aydınlanma hareketleri ile dini dışlayıp, yerine akıl merkezli bir yaşam biçimini ortaya koyup, bunu da ilericilik ve uyanış olarak görmüşlerdir. İnsanlık seküler (dünyevileşme hareketi) bir hayat tarzını gerçek aydınlanma ve uyanış olarak görmeye başlıyor ve bunda ne kadar derinleşilirse o kadar aydınlanma ve uyanma olarak görüyorlar. Din bu harekete göre karanlık ve geriye dönüştür, dünyevileşme önünde bir engeldir.

İşte Üstat, bu fasit ve bozuk seküler hayat tarzını eleştiriyor. Onlara hitaben "Sizin aydınlanma ve uyanma olarak gördüğünüz şey, aydınlanma ve uyanma değil, derin bir gaflet uykusu ve karanlık girdabında bir çırpınıştır." diyor. Yani dinsiz bir hayat asla aydınlanma ve uyanış olamaz. Deve kuşunun, avcıyı görünce kafasını kuma sokması misüllü, siz de ölümün hakikatinden kafanızı sekülerizm kumuna sokuyorsunuz, geçici olarak dünyanın süfliyatına dalıyorsunuz ve buna da aydınlanma ve uyanış diyorsunuz.

Üstat kendi gençlik dönemini de hayatı içinde buna benzetiyor. Yani insanın dünyaya en meyilli ve müptela olduğu dönem gençlik dönemidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...