"Gözleri küsuf tutmuş." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "gözlerin küsuf tutması" basiretsizlik, yani gerçekleri ve hakikatleri görememek anlamında kullanılıyor. Ayrıca "gözlerin küsuf tutması" nispi bir kavram olup, kişiden kişiye göre değişir.

Mesela, kâfir birisi için gözün küsuf tutması imanın inkâr edilmesi anlamındadır. Hâlbuki kâinat serapa imanı ispat eden bir levha gibidir. Ama kâfirin gönül ve kalp gözü küsufta olduğu için bu levhayı okuyamıyor, göremiyor.

Mümin olduğu halde imanı taklidi olan birisi için küsuf, iman hakikatlerini derinliği ile yaşayamamak ve görememek anlamındadır.

Ayrıca maddi gözün çok büyük ya da çok küçük cisimleri, ruh, cin ve melek gibi farklı boyutta olan şeyleri görememesi de bir küsuf sayılabilir. Ama basiret gözü açılmış maddi gözü de nuraniyet kespetmiş veliler, bu perdeleri yırtıp ötelerin ötesini müşahede edebilirler ve etmişler. Bu açıdan insanın hem basarı hem de basireti mutlak anlamda perdelidir diyemeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...