"Güya her bir masnuuna ayrı ayrı, birbiri üstünde yirmi gömlek giydirmiş, yirmi perdeye sarmış; her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmâsını yazmış." Yirmi ifadesi çokluktan kinaye midir? Her mahlûka göre bu gömlek ve perdeler değişir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada yirmi rakamı çokluk ifade etmektedir.

Bu gömlekler mahlûka göre değişir. Bir varlıkta kaç isim tecellî etmişse o kadar gömlek giymiş gibidir. Bu noktada en zengin varlık insandır, zira bütün esmâya mazhardır.

Gömleklerin birbiri üstüne olması şu mânadadır: Bir varlıkta hemen görünen tecelli birinci gömlek gibidir. O varlık incelendikçe başka esmâ tecellilerine vakıf olunur ve yeni gömlekler bilinir. Böylece ikinci, üçüncü, …yirminci perdelere ulaşılır ve onlardaki rahmet ve hikmet tecellileri seyredilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...