"Halbuki, o emr-i itibarî dediğimiz kisb-i insanî, bazan yapmak ve bazan yapmamak, eğer mûcip bir müreccih bulunmazsa, tercih bilâ müreccih lâzım gelir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emri itibari dediğimiz cüzi iradenin en önemli özelliği; kendi kendini yönlendirmesidir. Kararları kendisinin vermesidir. Dışarıdaki etkenler onu istediği gibi kullanamaz.

Yani iki tane kalem var ortada; birisi altından yapılmış bir dolma kalem, diğeri ise tahtadan bir kurşun kalem. Normal şartlarda kişinin dolma kalemi tercih etmesi lazımdır. Ancak irade dediğimiz mekanizma, dolma kalemi tercih etmeye mahkum değildir. İsterse kurşun kalemi de tercih edebilir.

Eğer böyle olmazsa iradenin mesuliyeti ortadan kalkar. İrade diyecek ki; evet ben varım ama hür değilim. Başkası beni yönlendiriyor, öyle ise mesul değilim. İlmi kelam uleması iradeyi hür bir özellik sahibi olarak tanımlar ve meseleleri bunun üzerine bina eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

bakiduman
Abi Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...