"İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, mi’rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Peygamber (asm)'in hiç kimseye nasip olmamış mi'rac mucizesi ile bütün gaybi âlemleri gezmesi, ilahi sırlara nail olması ve nihayetinde Cenab-ı Hakk’ın rüyetine mazhar olup en yüce bir makama erişmesi, insanın Allah katında nazdar bir sevgili olduğunun bir delilidir. Mi'racdaki bu görüşme, genelde manada insan için, hususi manada ise Peygamber Efendimiz (asm) için bir imtiyazdır, bir rıza alametidir.

Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber Efendimizi (asm) bütün sema tabakalarında gezdirmesi, ahiret âlemlerini göstermesi ve cemalini seyrettirmesi, insanlık âlemi için bir şeref, bir ihsan olarak takdim edilmiştir.

Böylece bütün insanlara manen şu ders verilmiştir:

“Ben sizi dünyada nazdar bir misafir olarak besleyip büyüttüğüm gibi, cennetimde de size hadsiz ihsanlarda bulunacağım. Bu ihsanlara nail olmanın yolu, sizin de mi’racınız olan namaza ve diğer ibadetlere hassasiyet göstererek, cennete layık bir kıymet almanızdır.”

İnsanın kâinata meyve olduğu birçok Risalede önemle nazara verilir. Ta ki bu büyük mahiyetin sahibi kendini küçük şeylerde boğmasın, Hâlık'ına külli manada şükür ve hamd vazifesini yapsın.

Şualarda, insanın değişik yönlerini nazara veren uzunca bir tarif cümlesi şöyle başlar:

"İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslisi ve kâinat Kuran'ının ayet-i kübrası,.." (Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...