"İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, Mi’rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Peygamber (asm)'in hiç kimseye nasip olmamış miraç mucizesine ile bütün gaybi âlemleri gezmesi, ilahi sırlara nail olması ve nihayetinde Cenab-ı Hakk’ın rüyetine mazhar olup en yüce bir makama erişmesi, insanın Allah katında nazdar bir sevgili olduğunun bir delilidir. Mi'racdaki bu görüşme, genelde mânâda insan için, hususi mânâda ise Peygamber Efendimiz (asm) için bir imtiyazdır, bir rıza alametidir.

Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber Efendimizi (asm) bütün semâ tabakalarında gezdirmesi, âhiret âlemlerini göstermesi ve cemâlini seyrettirmesi, insanlık âlemi için bir şeref, bir ihsan olarak takdim edilmiştir.

Böylece bütün insanlara manen şu ders verilmiştir: “Ben sizi dünyada nazdar bir misafir olarak besleyip büyüttüğüm gibi, cennetimde de size hadsiz ihsanlarda bulunacağım. Bu ihsanlara nail olmanın yolu, sizin de mi’racınız olan namaza ve diğer ibadetlere hassasiyet göstererek, cennete layık bir kıymet almanızdır.”

İnsanın kâinata meyve olduğu birçok Risalede önemle nazara verilir. Tâ ki bu büyük mahiyetin sahibi kendini küçük şeylerde boğmasın, Hâlıkına küllî manada şükür ve hamd vazifesini yapsın.

Şualarda, insanın değişik yönlerini nazara veren uzunca bir tarif cümlesi şöyle başlar:

“İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi ve kâinat Kur'ân'ının âyet-i kübrası,.."(1)

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...