"Hayat, •şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi, •hem en büyük neticesi,.." Gaye ve netice arasında ne fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gaye; bir şeyin oluşma gerekçesi ve sebebidir. Yani kainat fabrikasının kurulma sebebi ve gerekçesi; hayattır. Gaye tabiri, daha ziyade bir şeyin plan ve proje anına denir. Yani pratik ve amele dönüşmemiş şekline denir.

Netice ise; plan ve projenin tatbik edilip, amele geçmiş anıdır. Yani gayenin tahakkuk etmiş safhasıdır. Bir şeyi gaye edinmek zihnidir, gayenin pratik edilmesi ise hakiki ve vücudidir. Gaye ile netice arasında böyle ince bir nüans vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...